Risker både för hälsa och miljö

Att det finns många hälsorisker kopplade till tobaken är väl känt. När det gäller rökning finns hundratusentals studier som visar på kopplingen till ett 60-tal sjukdomar. Vanligast är hjärt-kärlsjukdomar, cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och diabetes. 
Förutom den stora risken att drabbas av någon allvarlig och i vissa fall dödlig sjukdom är risken att drabbas av många år av ohälsa.
 
Hälsorisker gällande snus är förhållandevis väldigt dåligt beforskat. Men det finns ett antal studier och på läkare mot tobaks hemsida kan du läsa mer om snuset och dess hälsorisker.
 
Även miljön drabbas, något som uppmärksammas allt mer idag. Både vad gäller nedskräpning, men också mängden gifter som finns i både prillor och fimpar som slängs på marken och förgiftar både natur och grundvatten.