Länkar och hemsidor

Kontakta gärna en lokal tobaksavvänjare

Din läkare om du vill ha hälp med ett receptbelagt läkemedel

På 1177.se hittar du tips och stöd både för att sluta röka och snusa, där finns också appen Rökfri som ett stöd för dig!

Hos sluta röka linjen kan du får både en personlig kontakt och chatta med tobaksavvänjare

Psykologer mot tobaks hemsida kan du hitta tips och stöd för att sluta med tobak och fakta om olika produkter.